Kultura korku: Jak Portugalia przekształciła korek w dziedzictwo narodowe

0

Jak Portugalia przekształciła korek w dziedzictwo narodowe?

Ten artykuł to krótka historia tego jak Portugalia przekształciła drzewa w dziedzictwa narodowe. Chcemy Ci w ten sposób przekazać i pozwolić zrozumieć, dlaczego powstała ta firma i skąd wywodzi się nasza pasja do korka.

 

SPRAWDZIMY DZIŚ:

Jaki był początek korka?

Korek jako materiał przyszłości

Portugalski korek

Ciekawostki Portugalskiego korka

Zwiedzanie Portugalii śladami korka

 

Początki

Korek, choć znany z wielorakich zastosowań, od wieków pozostaje najwierniejszym ambasadorem jakości na światowym rynku, szczególnie jako naturalny korek do wina, który nadal jest preferowany przez wielkich producentów tego trunku. Historia pokazuje jednak, że zastosowania korka są znacznie szersze.

Już w 3000 roku p.n.e., w Chinach, Egipcie, Babilonie i Persji, korek był wykorzystywany w narzędziach wędkarskich. We Włoszech natomiast, znaleziono pozostałości datowane na IV wiek p.n.e., wśród których znajdowały się pływaki, zatyczki do beczek, obuwie kobiece i materiały dachowe.

W tych samych czasach grecki filozof Teofrast wspominał o dębie korkowym, podziwiając jego zdolność do odnowy kory po jej usunięciu.

godzina w portugalii, kultura wysoka korka i filozof teofrast 

Wino i korek od dawna idą ze sobą w parze. Dowodzi tego amfora z I wieku p.n.e. znaleziona w Efezie, nie tylko uszczelniona korkiem, ale także zawierająca wino. W I wieku n.e., rzymski przyrodnik Pliniusz Starszy szeroko opisywał dęby korkowe, uznając je w Grecji za symbole wolności i honoru, zaś tylko kapłanom pozwalano na ich wycinanie. W Pompejach, rzymskim mieście zniszczonym przez erupcję Wezuwiusza, znaleziono również amfory wina uszczelnione korkiem.

Portugalia może być dumna z bycia pionierem w dziedzinie ochrony środowiska, wprowadzając już na początku XIII wieku, w 1209 roku, pierwsze prawa ochrony lasów korkowych. Podczas ery odkryć geograficznych, portugalscy budowniczowie statków i karawel używali drewna dębu korkowego na części najbardziej narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne. Twierdzili, że „sôvaro”, jak go wtedy nazywano, to najlepsze drewno na maszty i żurawie, ponieważ nigdy nie gniło.

 dab korkowy, dawny czas w portugalii, korek portugalia

W XVIII wieku, podczas gdy w Anglii lekarz Robert Hooke uzyskiwał pierwsze mikroskopowe obrazy korka, we Francji mnich Dom Pierre Pérignon zaczął używać korka do uszczelniania butelek swojego słynnego szampana Dom Pérignon. Był to wybór, który utrzymuje się do dziś.

Systematyczna uprawa wielkich lasów korkowych, charakterystycznych dla Półwyspu Iberyjskiego, datuje się jednak tylko od XVIII wieku, kiedy produkcja korków do wina stała się głównym celem. To wtedy włoski chemik Brugnatelli przeprowadził pierwsze badania nad składem chemicznym korka, a w Portugalii opublikowano pierwszy kompendium na temat uprawy dębu korkowego, „Azinheiras, Sovereiras e Carvalhos da Província de Além-Tejo”, w 1790 roku autorstwa Joaquima Sequeiry.

W XIX wieku Francja, Włochy i Tunezja zainwestowały w systematyczne zalesianie korkowców, a kraje tak różne jak Rosja czy Stany Zjednoczone również zaczęły sadzić dęby korkowe.

 "/

To stulecie przyniosło znaczący rozwój w przemyśle korkowym: w Wielkiej Brytanii opatentowano pierwszą maszynę do produkcji korków, a także wynaleziono pomocnicze urządzenia, takie jak maszyny do liczenia i kalibrowania korków. Po raz pierwszy znalazły zastosowanie nowe zastosowania przemysłowe dla korka, takie jak proste lub białe aglomeraty na podłogi, odkryte przez Amerykanów. W ostatnich latach wieku, we Francji, w Reims, zaczęto produkować pierwsze korki naturalne sklejane z dwóch części.

W kolejnym wieku przemysł korkowy w różnych krajach produkujących korek zaczął inwestować więcej w innowacje i rozwój, wprowadzając na rynek różnorodne nowe produkty. W 1903 roku pojawiły się korki z naturalnymi dyskami korkowymi i ciałem z aglomeratu.

Kilka lat później zarejestrowano patenty na użycie korka w pasach transmisyjnych i oponach, a podczas II wojny światowej materiał ten był używany w wielu elementach wyposażenia wojskowego.

 "/

W latach 50. amerykańska firma wyprodukowała pierwsze aglomerowane płytki korkowe z pokrywą z folii winylowej. W ostatnich dekadach pojawiło się wiele inicjatyw mających na celu badania i określenie międzynarodowych standardów dla przemysłu korkowego, w tym założona w 1987 roku Konfederacja Europejska Korka (C.E. Liège).

Zrzeszająca federacje korkowe z różnych krajów organizacja przedstawiła w 1996 roku Międzynarodowy Kodeks Praktyk Produkcyjnych Korków, kluczowy dokument dla kontroli jakości w produkcji korków.

Dokument ten opisuje i reguluje odpowiednie procesy produkcyjne i jest stale rewizowany i aktualizowany zgodnie z coraz bardziej wymagającymi poziomami jakości. Zaledwie dwa lata wcześniej powstała inna inicjatywa, Program Quercus, z pomocą Komisji Europejskiej i C.E. Liège, mająca na celu zdiagnozowanie i wyeliminowanie przyczyn i składników niechcianego „zanieczyszczenia”, co jest wyraźnie problemem, który jest rozwiązywany.

 

 

Korek jako materiał przyszłości

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w XXI wieku korek ponownie zyska szacunek i podziw, jakim darzyli go Grecy i Rzymianie, jako szlachetny i wszechstronny materiał.

 wyroby z korka portugalia

Nie tylko reputacja naturalnych korków jako kwintesencji uszczelnienia pozostała nietknięta, ale w tym stuleciu, w którym obawy środowiskowe stały się stałą, użycie ekologicznego, nadającego się do recyklingu i biodegradowalnego materiału, jakim jest korek, wzrosło, szczególnie w innowacyjnych obszarach, takich jak projektowanie zrównoważone i ekodesign.

 buty z korka portugalia

Coraz więcej nowych pokoleń artystów dąży do tworzenia przedmiotów codziennego użytku – artykułów do stołu, kuchni, czasu wolnego, mebli – z „owoców ziemi”, materiałów w stu procentach naturalnych, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju środowiskowego.

W Portugalii, na przykład, zainteresowanie potencjałem korka wzrosło w sposób wykładniczy. Ostatnio rynek został zaprezentowany z absolutną innowacją: siedzenie samochodowe z podstawą wykonaną z korka, które zmniejszyło jego objętość o połowę i uczyniło je trzy razy lżejszym niż tradycyjne siedzenia.

 "

Niezwykłe w tym wynalazku jest to, że każde z tych nowych siedzeń może zmniejszyć wagę normalnego samochodu o 45 kilogramów, pomagając tym samym rozwiązać dwa główne problemy branży motoryzacyjnej, wagę i objętość.

Wykonane w 60% z mielonego korka, to siedzenie, oprócz oferowania tego samego komfortu przy połowie objętości, ma dodatkową zaletę bycia nadającym się do recyklingu. Siedzenie jest krajowym projektem, opracowanym całkowicie porzez portugalską wiedzę – projektowanie, wsparcie techniczne i naukowe –, i chociaż jest jeszcze na etapie prototypu, już teraz przyciągnęło uwagę Magna, światowego lidera w produkcji części samochodowych, który złożył zamówienia na ponad 300 milionów euro.

 

 

Portugalski korek

Korek stanowi jeden z filarów portugalskiego eksportu, a kraj ten dumnie nosi tytuł największego producenta korka na świecie, dostarczając ponad połowę globalnych zapasów tego surowca. Choć przeważająca część korka wykorzystywana jest do produkcji zatyczek do wina, coraz częściej znajduje on zastosowanie w branżach takich jak budownictwo, moda, a nawet lotnictwo kosmiczne.

Historia korka w Portugalii to opowieść o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i niezwykłym dziedzictwie. Od pierwszych zbiorów korka, przez jego wykorzystanie w budownictwie statków epoki wielkich odkryć geograficznych, po nowoczesne zastosowania w designie i ekoprojektowaniu.

Ten naturalny, odnawialny surowiec zyskał uznanie na całym świecie nie tylko ze względu na swoje unikalne właściwości, ale także dzięki zaangażowaniu Portugalii w ochronę i zarządzanie zrównoważone lasy korkowe.

 

Portugalia, jako światowy lider w produkcji korka, kontynuuje rozwijanie tej branży, łącząc tradycję z innowacyjnymi rozwiązaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje w sadzenie lasów korkowych, badania nad nowymi zastosowaniami korka i promocja jego ekologicznych zalet to działania, które nie tylko umacniają pozycję Portugalii jako lidera w produkcji korka, ale także przyczyniają się do ochrony środowiska i promocji zrównoważonego rozwoju. W obliczu globalnych wyzwań ekologicznych, korek wyróżnia się jako materiał przyszłości, łączący w sobie tradycję, innowacyjność i troskę o naszą planetę.

 

W 2011 roku Portugalia uhonorowała dąb korkowy tytułem dziedzictwa narodowego, co uczyniło nielegalnym wycinkę tego drzewa bez stosownego pozwolenia – to tylko jedna z licznych inicjatyw mających na celu ochronę tego cennego surowca. Jako światowy lider w produkcji korka, z ponad połową globalnego zaopatrzenia pochodzącą z tego kraju, korek stał się kluczowym elementem kultury i gospodarki Portugalii.

 

 

Ciekawostki Portugalskiego korka

Portugalia, będąc liderem w światowej produkcji korka, dostarcza ponad połowę globalnych zasobów korku. Kraj ten może się pochwalić największą na świecie powierzchnią plantacji dębu korkowego, która rozciąga się na 730,000 hektarów i stanowi 23% całkowitej powierzchni lasów w Portugalii.

Sektor korkowy w Portugalii nie tylko zapewnia bezpośrednie zatrudnienie dla około 10,000 osób, ale także wspiera dodatkowo 30,000 pracowników pośrednio. W regionie Alentejo, będącym sercem produkcji korka, przemysł ten ma wartość 2 miliardów dolarów.


Dęby korkowe (Quercus suber), charakterystyczne dla portugalskiego krajobrazu, odgrywają ważną rolę w ekosystemach, absorbując znaczne ilości CO2 podczas odnawiania swojej kory, którą zbiera się co 9-12 lat.

Tym samym przyczyniają się one do redukcji globalnego śladu węglowego, gdyż jeden korek ma ujemny ślad węglowy, równy - 276.

 

Las Montado, gdzie dęby korkowe są dominującym gatunkiem, jest domem dla ponad 200 gatunków zwierząt i 135 gatunków roślin. Ten unikatowy ekosystem ma kluczowe znaczenie nie tylko w walce z pustynnieniem, ale również w procesach oczyszczania i poprawy jakości wody, co demonstruje jak wielowymiarowy jest wpływ korka na środowisko.


Przemysł korkowy w Portugalii, z korkiem jako jednym z kluczowych produktów eksportowych, zapewnia źródło utrzymania dla około 100,000 osób nie tylko w samym kraju, ale i w Europie oraz Afryce Północnej. Stanowi on zatem istotny filar lokalnych gospodarek, odgrywając znaczącą rolę w stabilności ekonomicznej i społecznej wielu społeczności. Dzięki swojej wszechstronności i zrównoważonemu charakterowi, korek z Portugalii przyczynia się do rozwoju wielu sektorów, wspierając zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne zastosowania.


Oczywiście korek jest biodegradowalny i recyklingowanly. Proces ten, obejmujący etapy zbierania, sortowania, czyszczenia, granulowania i ponownego wykorzystywania do tworzenia nowych produktów, takich jak materiały izolacyjne czy przedmioty codziennego użytku, stanowi doskonały przykład gospodarki obiegu zamkniętego. Umożliwia to nie tylko wykorzystanie pełnego potencjału korka, ale również zmniejszenie odpadów i promowanie zrównoważonego rozwoju.

 

Zwiedzanie Portugalii śladami korka

Zwiedzając Portugalię, miłośnicy korka mogą zagłębić się w jego produkcję poprzez różnorodne wycieczki i doświadczenia, ciesząc się jednocześnie pięknem kraju i jego bogatym czasem w Portugalii. Co więc warto odwiedzić?

 

Lasy dębu korkowego - Montado

Jeśli szukasz wyjątkowego doświadczenia podczas wizyty w Portugalii, koniecznie wybierz się na zwiedzanie lasów Montado, które są prawdziwym skarbem narodowym tego kraju. Montado to unikatowy ekosystem, w którym harmonijnie współistnieją dęby korkowe i różnorodne gatunki fauny i flory.

 Lasy dębu korkowego - Montado

Spacerując po tych malowniczych obszarach, będziesz miał okazję zobaczyć, jak zbiera się korek – proces, który pozostaje niezmieniony od wieków, a także doświadczyć niepowtarzalnej atmosfery i piękna tych miejsc. Las Montado to nie tylko ważny punkt na mapie produkcji korka, ale także miejsce, gdzie można poczuć bliskość z naturą i zrozumieć, jak ważna jest ochrona i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Wizyta w tych lasach to niezapomniana przygoda i doskonała okazja, by zobaczyć, jak z szacunkiem do natury tworzy się jeden z najbardziej charakterystycznych produktów Portugalii.

 

Region Alentejo

Znany jako 'portugalska Toskania', jest źródłem narodowej dumy i znaczącym eksportem dla gospodarki kraju. Jego rozległe lasy dębowe zapewniają cień dla owiec i czarnych iberyjskich świń, które żywią się miejscowymi żołędziami, co jest kolejnym przykładem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Ten region jest również domem dla wielu sklepów portugalskich, oferujących lokalne produkty.

 

Degustacja wina i poznanie korkowych zatyczek

Podczas wizyty w Portugalii koniecznie należy doświadczyć degustacji wyjątkowych portugalskich win, które są nierozerwalnie związane z tradycyjnymi korkowymi zatyczkami. To nie tylko okazja do spróbowania znakomitych trunków, ale również szansa na poznanie historii i procesu produkcji korka, który od wieków stanowi dumę tego kraju.

Portugalczycy z dumą opowiadają o swojej korkowej tradycji, która nie tylko chroni wysokiej jakości wina, ale także wspiera zrównoważony rozwój i ochronę unikalnych ekosystemów lasów montado. Degustacja wina w Portugalii to więc nie tylko przyjemność dla podniebienia, ale również fascynująca lekcja o zrównoważonym wykorzystaniu naturalnych zasobów, z korkową zatyczką w roli głównej. Zdecydowanie warto połączyć te dwie portugalskie dumy, ciesząc się wyjątkowym smakiem wina i doceniając wartość naturalnego korka.

Degustacja wina i poznanie korkowych zatyczek 

Rowerowa trasa Tour Algarve

Podczas tej siedmiodniowej wyprawy rowerowej uczestnicy mają szansę zwiedzić różnorodne atrakcje, takie jak tradycyjne prasy do oliwy, gdzie mogą poznać proces produkcji oliwy z oliwek, kamieniołomy marmurowe i warsztaty, które odsłaniają tajniki obróbki tego szlachetnego kamienia, a także fabryki korka, gdzie ujawniane są sekrety produkcji jednego z najbardziej charakterystycznych eksportów Portugalii – korka.

Każdy z tych przystanków dodaje wartości do trasy, łącząc wysiłek fizyczny z edukacyjnym i sensorycznym doświadczeniem, pozwalając uczestnikom na pełniejsze zrozumienie i docenienie bogatej kultury oraz tradycji Portugalii.

Rowerowa trasa Tour Algarve 

Odkrywanie historycznego Convento do Cristo

Convento do Cristo, usytuowane w Tomar, to jedno z najbardziej fascynujących miejsc historycznych w Portugalii, będące świadectwem bogatej przeszłości kraju. Początkowo służyło jako siedziba Zakonu Templariuszy, a następnie przekształciło się w dom Zakonu Chrystusa, odgrywając kluczową rolę w portugalskich odkryciach geograficznych.

Architektura klasztoru jest prawdziwym przekrojem przez epoki, odzwierciedlającym wpływy od stylu romańskiego, poprzez gotycki, aż po manueliński – ten ostatni dominuje, prezentując swoją wyjątkową dekoracyjność i symbolikę związaną z okresem wielkich odkryć. Odwiedzając to miejsce, można zanurzyć się w historii i podziwiać złożoność architektoniczną, która zachwyca do dzisiaj, będąc nie tylko cennym zabytkiem, ale i świadectwem niezwykłego dziedzictwa kulturowego Portugalii.

 Odkrywanie historycznego Convento do Cristo

Zwiedzanie najstarszej synagogi w Portugalii

Zwiedzanie najstarszej synagogi w Portugalii, zlokalizowanej w malowniczym mieście Tomar, oferuje niepowtarzalną możliwość zgłębienia bogatej historii żydowskiej społeczności tego kraju. To miejsce, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, pozwala odwiedzającym nie tylko zaznać ducha dawnych czasów, ale również odkryć unikalną kulturę i tradycję, która przetrwała wieki.

Synagoga w Tomar, będąca świadkiem przemian historycznych i kulturowych, stanowi ważny punkt na mapie kulturowej Portugalii, ukazując bogactwo i różnorodność dziedzictwa tego kraju. Zwiedzając to miejsce, można poczuć autentyczny klimat i historię, co sprawia, że każda chwila spędzona w Tomar staje się niezapomnianym doświadczeniem pełnym wrażeń.

 Zwiedzanie najstarszej synagogi w Portugalii

 

Podsumowanie

Zakończenie naszej podróży przez portugalski świat korka dowodzi, jak ten naturalny surowiec, wykorzystywany od stuleci, przyczynia się nie tylko do rozwoju gospodarczego Portugalii, ale również do promocji zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego. Korek, będąc nieodłącznym elementem portugalskiego krajobrazu i gospodarki, stanowi doskonały przykład na to, jak można harmonijnie połączyć tradycję z nowoczesnością, doceniając jednocześnie wartość i potencjał naturalnych zasobów.

Poprzez odkrywanie lasów Montado, zwiedzanie historycznych miejsc oraz degustację wybornych win z korkowymi zatyczkami, możemy jeszcze głębiej zrozumieć, jak ważna jest ochrona tego unikalnego ekosystemu oraz jak wielkie znaczenie ma korek dla portugalskiej tożsamości narodowej. Niech ta wiedza inspiruje nas do bardziej świadomego wyboru produktów i do doceniania pracy, która stoi za każdym kawałkiem korka, przypominając o wartościach takich jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe, które są bliskie każdemu miłośnikowi Portugalii i jej niezwykłego dziedzictwa.

Komentarze do wpisu (0)

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium