Zwroty i reklamacje

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy produkt nie jest zniszczony, uszkodzony lub z żaden sposób użytkowany. Uwaga! Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub też poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Do pozycji takich zaliczają się wszystkie produkty samoprzylepne z oferty naszego sklepu (korek samoprzylepny, arkusze korkowe samoprzylepne, taśmy korkowe samoprzylepne, płyty korkowe kolorowe samoprzylepne, korek dekoracyjny samoprzylepny, itd.) Przedmioty te, mogą być zamawiane przez koszyk w sklepie analogicznie jak pozostałe standardowe produkty, jednakże warstwa samoprzylepna jest aplikowana dopiero w momencie otrzymania przez nas zamówienia, co oznacza, że produkt jest indywidualizowany na potrzeby konkretnego zamówienia.

Przed dokonaniem zwrotu prosimy:

a) poinformować naszych pracowników min. dzień przed wysyłką o planowanym zwrocie i przesłać na nasze adres mailowy informację o firmie transportowej oraz numerze listu przewozowego.
b) odesłać towar wraz z wypełnionym "Formularzem zwrotu towaru" (dostępny mailowo na życzenie u naszych pracowników) i dowodem zakupu wyłącznie na adres zwrotów podany przez naszego pracownika (prosimy o kontakt) z dopiskiem "ZWROT".
c) w przypadku, gdy zamówieniu towarzyszyły jakiekolwiek "gratisy", należy je również zwrócić. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego zapakowania przesyłki zwrot nie będzie rozpatrywany. Przesyłka zostanie odesłana do Klienta na jego koszt. Jednocześnie dowód zakupu powinien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie.

Zwroty uwzględniane są tylko po wcześniejszej awizacji wraz z dowodem zakupu (np. paragon lub faktura VAT lub jakimkolwiek innym potwierdzeniem zawarcia transakcji między Klientem a KORK.PL s.c. i wypełnionym "Formularzem zwrotu towaru". Zwroty nie uzgadniane z naszymi pracownikami, będą odrzucane.

Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru pod względem prawidłowości wykonania usługi przewozowej, bezzwłocznie przy odbiorze, nie później niż w ciągu 7 dni zgodnie z wymogami art. 74 Ustawy z dnia 15.11.1984r. Prawo Przewozowe (Dz. U. 2000 nr 50, poz. 601 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.), należy w terminie do dwóch miesięcy skontaktować się ze Sklepem. Roszczenia z tytułu wadliwości towaru obejmują uprawnienie Klienta do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych oraz zwrotu kosztów odesłania towaru do KORK.PL s.c.. Zostaną one wymienione na wolne od wad lub w przypadku braku na magazynie zostanie dokonana korekta, a należność za towar zostanie zwrócona. Reklamacje uwzględniane są tylko wraz z dowodem zakupu (np. paragonem fiskalnym, fakturą VAT lub jakimkolwiek innym potwierdzeniem zawarcia transakcji między Klientem a KORK.PL s.c.). W przypadku jego braku reklamacja nie zostanie uznana, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. Odsyłając towar Klient jest zobowiązany do jego bezpiecznego zapakowania, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Jednocześnie dowód zakupu winien zostać tak umieszczony w przesyłce, aby uniemożliwić jego przypadkowe wypadnięcie, zgubienie lub zniszczenie. Sklep zastrzega, iż nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Po odsprzedaży towaru przez Klienta innemu odbiorcy, Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za wady towaru. Nie można reklamować wad towaru spowodowanych przypadkowym lub celowym uszkodzeniem oraz wad towaru spowodowanych niewłaściwym lub niedbałym użytkowaniem i konserwacją. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu czternastu dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), KORK.PL s.c. zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. Jeśli płatność została dokonana na konto Sklepu przelewem bankowym, zwrot zostanie dokonany przelewem odwrotnym, natomiast jeśli płatność została zrealizowana kartą płatniczą, KORK.PL s.c. dokona zwrotu należności na kartę klienta, z którego odbyła się transakcja. Koszt odesłania towaru do KORK.PL s.c. pokrywa Klient. KORK.PL s.c. dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w "Formularzu zwrotu towaru" lub na kartę klienta, jeśli płatność nastąpiła za pomocą tego środka płatniczego.

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl